Форма за съгласие за съхранението и обработката на личните данни на лица, използващи услугите и продуктите на фирма РОТОП

 

Тази информация се предоставя на клиентите на фирмата във връзка със защита на техните права по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Тук се упоменават начини за връзка с фирмата, видовете информация, която фирмата съхранява за своите клиенти, както и техните права във връзка със закона.

1. Въведение

Тази форма за съгласие цели да Ви информира за това какво става с личните данни, които сте ни предоставили. Тя важи за всички услуги и продукти, които предоставяме.

Фирма РОТОП и длъжностното й лице по защита на личните данни.

Фирма РОТОП ЕООД, ул.Отец Паисий №2, Перник, 2300, България. По закон ние се водим администратор на вашите лични данни.

Ние имаме назначено длъжностно лице по защита на личните данни, с което може да се свържете на горепосочения адрес или чрез публикуваните за него данни на нашата интернет страница http:///www.rotop.com


2. Какъв вид ваши лични данни обработваме?

Лични данни, които ние обработваме във връзка с предоставянето на нашите услуги, включват:


3. От къде са предоставени личните данни?

Личните данни, които обработва фирмата, са предоставени лично от Вас при използването на нашите услуги или сключването на договор. Например, при пускането на нов абонат.


4. За какво използваме личните Ви данни?

Ние използваме предоставените от Вас лични данни по следните начини:

а. Въвеждане на плащане на клиент в системата на фирмата от член на персонала.

б. Въвеждане и отчитане на обаждане, или заявка в офиса, на клиент във връзка с поддържането на услугата му.

в. Въвеждането на данните на нов клиент в системата на фирмата от член на персонала.

г. Обновяването на данните на клиент в системата на фирмата от член на персонала при сключване на договор или при нужда от обновяване.

д. Поддържане на историята на Вашите плащания


5. Какви са правните основания за обработването на личните Ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни на следните правни основания:

  1. Когато е необходимо за изпълнение на задълженията ни по предоставяне на продуктите и услугите ни спрямо сключен договор.

  2. Когато е необходимо за изпълнение на задълженията ни по предоставяне на продукти и услуги в следствие на дадено от Вас съгласие.

  3. Когато това е наше законово задължение.

6. Споделяме ли Вашите лични данни с други организации?

Ние не споделяме Вашите лични данни с други организации.


7. Как и кога можете да оттеглите съгласието си?

Когато сте дали съгласие за използването на Вашите лични данни, то може да бъде оттеглено по всяко време по начинът, по който сте го дали.


8. Вашите лични данни прехвърлят ли се извън Европейския Съюз?

Личните Ви данни не се прехвърлят извън границите на Европейския Съюз.


9. Какво следва да направите ако личните Ви данни се променят?

При промяна във Вашите лични данни, имате възможността да ни осведомите и ние да ги обновим.


10. Задължително ли е да ни предоставите горепосочените си лични данни?

В случай, че не предоставите личните си данни, ние не можем да осигурим същото ниво на качество на поддръжка и предоставяне на услугите си.


11. За какъв срок се съхраняват Вашите лични данни?

Освен в случай, в който изрично Ви уведомим, личните Ви данни ще се съхраняват в системата на фирмата в срок от до 5 години от последното използване на услугите и продуктите ни.


12. Какви са Вашите права по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)?

Това е списък с правата, които всички хора притежават според ЗЗЛД. Те не важат във всички ситуации. Ако желаете някои от тях да Ви се обяснят, това може да стане от персонала на фирмата.

Имате право да предприемете административни или правни действия при неправомерно използване на Вашите лични данни. В такъв случай, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни тук: https://www.cpdp.bg/


13. Правото да възразите

Имате право да възразите срещу използването на Вашите лични данни по всяко време. Можете да го направите, като се свържете с нас на горепосочения адрес .


 

Форма за съгласие за съхранението и обработката на личните данни на лица, използващи услугите и продуктите на фирма РОТОП

Потребителско име:
Дата и час:

Съгласен/на съм личните ми данни да се съхраняват и обработват в системата на фирма РОТОП.  
(Моля, отбележете съгласието Си в кутийката)